MS bij Kinderen: Aantallen en typerende verschijnselen Drs. Danielle van Pelt

MS bij Kinderen: Aantallen en typerende verschijnselen - Drs. Danielle van Pelt

In deze video komen de volgende vragen aan de orde:

Klik op een vraag om direct naar het fragment te kijken.

Terug naar de video's

Disclaimer

Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Het kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts.

Drs. Danielle van Pelt

Drs. Danielle van Pelt

Danielle van Pelt is arts-onderzoeker bij het MS centrum van het Erasmus MC. Naast de zorg voor patiënten houd zij zich voornamelijk bezig met wetenschappelijk onderzoek. Voor het onderzoek richt ik me op MS en op MS lijkende ziekten bij kinderen.

MS Centrum van het Erasmus MC-Sophia

Het Nationaal kinder MS Centrum van het Erasmus MC-Sophia in Rotterdam is een expertise centrum voor de behandeling en diagnostiek van MS op de kinderleeftijd. Ook levert het kinder MS Centrum een belangrijke bijdrage aan de bekendheid en kennis rondom deze aandoening.

Disclaimer

Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Het kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts.