MS & Cognitie: Depressie bij MS Rosa Boeschoten

MS & Cognitie: Depressie bij MS - Rosa Boeschoten

Jeroen Geurts en Hanneke Hulst hebben samen met andere wetenschappers van het VUmc het boek MS & Cognitie geschreven. Dit boek is deels verfilmd als onderdeel van het project 'Wetenschap voor Patiënten' in mei 2015. Het boek is gratis te bestellen via sitchting MSresearch (http://msresearch.nl/contactinformatie).

Terug naar de video's

Meer weten...

Bekijk ook de andere vijf korte video-colleges over dit boek. Het boek bestaat uit 5 hoofdstukken, deze zijn allemaal verfilmd.

Disclaimer

Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Het kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts.

Rosa Boeschoten

Rosa Boeschoten

Rosa Boeschoten is psycholoog en promovendus bij GGZin Geest en het VUmc. Haar promotieonderzoek richt zich op de behandeling van depressie bij MS middels een internet interventie.

MS Centrum Amsterdam

Het MS Centrum Amsterdam is een multidisciplinair centrum waarbinnen verschillende afdelingen van het VUmc samenwerken aan het oplossen van de puzzel MS. Het centrum behoort tot een van de tien beste MS centra van de wereld. Met onze expertise op het gebied van MS zijn wij hét kenniscentrum voor MS in Nederland.

Disclaimer

Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Het kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts.