Bisfosfonaten bij kinderen met OI Dr. A. van Dijk

Bisfosfonaten bij kinderen met OI - Dr. A. van Dijk

In deze eerste video gaat dr. Atty van Dijk, verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht, in op vragen van ouders over Bisfosfonaten bij kinderen met Osteogenesis Imperfecta.

De volgende vragen worden in deze video behandeld:

1. Wat meet je met een DEXA-scan?
2. Wat doet een bisofosfonaat? 
3. Er zijn verschillende soorten Bisfosfonaten; wat is het verschil? 
4. Waarom wordt er niet altijd voor hetzelfde middel gekozen? 
5. Waarom krijgt het ene kind bijvoorbeeld 1 infuus en het andere kind meerdere infusen per jaar? 
6. Krijgt ieder kind wat met OI geboren wordt, ongeacht welk type, vanzelfsprekend bisfosfonaten toegediend?
7. Op welke manier registreren jullie welk kind wat krijgt en hoelang? 
8. Iemand schrijft: 'ik hoorde dat na 5 jaar bisfosfonaten gebruik een periode gestopt moet worden.' Vraag: klopt dit en hoelang duurt deze stop? 
9. Als een kind 18 wordt en ontslag krijgt in het kinderziekenhuis, wat is dan de afstemming wat betreft bisfosfonaat gebruik in het verleden?
10. Klopt het dat bisfosfonaten hun werking verliezen/ verminderen als de vitamine D spiegel niet op pijl is?
11. Bestaat er invloed van bisfosfonaat op dentinogenesis Imperfecta? 
12. Stel je weet dat er een operatie aan zit te komen. Is het verstandig voordien wel of geen bisfosfonaten te nemen?

Terug naar de video's

Meer weten...

Kijk ook video 2 en 3 over bisfosfonaten bij kinderen door dr. A. van Dijk

Disclaimer

Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Het kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts.

Dr. A. van Dijk

Dr. A. van Dijk is als kinderarts werkzaam binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Ze is lid van het kinderexpertiseteam Osteogenesis Imperfecta. 

Wilhelmina Kinderziekenhuis

Binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht is het Kinder Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta opgericht. Al tientallen jaren wordt expertise rondom kinderen met OI hier gebundeld, worden kinderen behandeld en samen met hun ouders/verzorgers begeleid. De kinderen worden gezien door een multidisciplinair team.

Disclaimer

Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Het kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts.