Naar school gaan met Osteogenesis Imperfecta P. Boek

Naar school gaan met Osteogenesis Imperfecta - P. Boek

In deze video gaat Paula Boek, voormalig informatrice van de VOI, in op de volgende vragen:

- Kan je met OI naar de crèche of peuterspeelzaal? 

- Wat is daarvoor nodig? 

- Soms wordt een medisch kinderdagverblijf aangeraden, wat vind jij daarvan?

- Waar moet je als ouders op letten als je op zoek gaat naar een crèche of peuterspeelzaal voor je kind met OI?

- Je noemt het persoonsgebonden budget, wat is dat en hoe vraag je dat aan? 

- Kunnen alle kinderen met OI naar regulier onderwijs? 

- Waar moet je op letten als je opzoek gaat naar een lagere school voor je kind met OI? 

- Sommige leraren vinden het heel spannend als er een kind met OI in de klas komt. Is dat terecht? 

- Heb je ook tips voor de gymles? Kunnen kinderen mee doen? 

- Heb je nog speciale tips die jij ouders mee wilt geven?

Terug naar de video's

Meer weten...

Kijk ook naar de andere video's van Paula Boek over communicatie of hulpmiddelen. 

Disclaimer

Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Het kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts.

P. Boek

Mevrouw. P. Boek is jarenlang werkzaam geweest als informatrice en patientencoach binnen de Vereniging Osteogenesis Imperfecta.

Disclaimer

Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Het kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts.