Osteogenesis Imperfecta of Kindermishandeling? Dr. H. Pruys

Osteogenesis Imperfecta of Kindermishandeling? - Dr. H. Pruys

In dit videocollege gaat Dr. H. Pruys, Orthopedisch Chirurg N.P. en medisch adviseur van de Vereniging Osteogenesis Imperfecta in op de ingewikkelde problematiek die speelt rondom de diagnostiek van OI. Regelmatig wordt Osteogenesis Imperfecta voor kindermishandeling aangezien. 

De volgende vragen zijn aan dr. Pruys voorgelegd in deze video:

Wanneer wordt een casus waarin het vraagstuk 'OI of Kindermishandeling' speelt door de Vereniging Osteogenesis Imperfecta aan jou voorgelegd? 

De informatrice van de VOI belt jou. Wat zijn dan de stappen die jij kan ondernemen? 

Wat zijn de stappen die het WKZ kan ondernemen als er een casus wordt voorgelegd? 

Kan je aan een fractuur zien of er verschil is tussen kindermishandeling of OI?

Is OI altijd middels DNA onderzoek vast te stellen? 

Wat zijn de speciale kenmerken van OI?

Kom jij dit naast de vragen die via de VOI binnenkomen tegen in de dagelijkse praktijk?

We hebben begrepen dat jij ook actief bent in de lobby om meer aandacht voor de problematiek 'OI of Kindermishandeling' te krijgen. Wat houdt dat in? 

Samen met adviseur van de VOI Jan Troost heb je contact met het Ministerie van VWS. Wat doe je daar?

Wat zijn stappen die volgens jou helpen zodat er geen onjuiste verdenking van kindermishandeling plaatsvindt? 

Wat doet de VOI?

Terug naar de video's

Meer weten...

Heeft u te maken met het vraagstuk kindermishandeling en OI? Neem dan contact op met de informatrice van de VOI via bestuur@oivereniging.nl

Disclaimer

Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Het kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts.

Dr. H. Pruys

Dhr. Dr. H. Pruys is medisch adviseur van de Vereniging Osteogenesis Imperfecta en is jarenlang werkzaam geweest als Kinder Orthopedisch Chirurg binnen het Kinder Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta. Dit centrum is nog steeds het kindercentrum voor OI binnen het WKZ te Utrecht.

Wilhelmina Kinderziekenhuis

Binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht is het Kinder Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta opgericht. Al tientallen jaren wordt expertise rondom kinderen met OI hier gebundeld, worden kinderen behandeld en samen met hun ouders/verzorgers begeleid. De kinderen worden gezien door een multidisciplinair team.

Disclaimer

Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Het kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts.