Vragen aan volwassenen met OI - 1 Fleur

Vragen aan volwassenen met OI - 1 - Fleur

In deze serie stellen we vragen van artsen, ergotherapeuten, bewegingswetenschappers, gipsverbandmeesters en andere professionals binnen de revalidatiegeneeskunde aan mensen die te maken hebben met Osteogenesis Imperfecta.

Tijdens een interactieve sessie met revalidatieprofessionals hebben wij deze vragen verzameld. In een zevendelige collegeserie geven patiënten en een ouder van een kind met OI antwoord op de vragen.

De vragen die in deze eerste aflevering aan bod komen zijn:

- Doet het breken van botten altijd pijn?
- Op welk vlak beperkt de OI je (het meest)?
- Je noemt het volgen van een studie, hoe heb je dit georganiseerd?
- Hoe kijk je terug op de overgang van de basisschool naar de middelbare school?
- Hoe heb je het vervolgonderwijs georganiseerd?
- Je woont nu zelfstandig, hoe heb je dat georganiseerd?
- Wat voor ondersteuning heb je om het zelfstandig wonen vol te houden?
- Ondersteunen revalidatie artsen jou bij het organiseren van deze ondersteuning?
- Heb je veel aan lotgenotencontact?

Terug naar de video's

Meer weten...

Wil je meer weten over Osteogenesis Imperfecta? De Vereniging Osteogenesis Imperfecta heeft veel informatie bijvoorbeeld een huisartsenbrochure, een DVD, een OI paspoort voor op reis en ervaringsdeskundigheid in huis. Schroom niet om contact op te nemen via www.oivereniging.nl

Disclaimer

Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Het kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts.

Fleur

Fleur

Fleur is 34 jaar oud, doktersassistente en ervaringsdeskundige met OI. 

Disclaimer

Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Het kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts.